top of page
Executive coaching
Executive_Underside.png

Executive coaching

Det kan være ensomt at være leder og topleder. 

 

Mange emner og overvejelser kan du ikke dele med dine nære omgivelser. Mulighederne er ofte mange, men hvad er vigtigst? Og hvordan kan de eksekveres, så præstationerne lykkes, og du bevarer dig selv i det lange løb?

 

Når du som leder har behov for sparring og afklaring på de strategiske prioriteter og eksekveringen, bistår jeg gerne med afklaringen og perspektiveringen.

 

Bliv bevidst om dit personlige præstationsmønster.

 

Hvordan bliver du autentisk og bliver den bedste version af dig selv som leder eller specialist?

”Lars lytter, stiller skarpe spørgsmål og stimulerer ens egne refleksioner over ledelsesopgaven, så løsninger dannes undervejs. Lars er en tillidsskabende person, der giver tryghed til at kunne dele de inderste og sværeste problemer med fokus på konstruktive løsninger. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger. Tak for det, Lars.” 

Birgitte Rav Degenkolv

Hospitalsdirektør, Amager Hvidovre Hospital

 

"Lars har – udover sine gode egenskaber til at skabe performance i teamsammenhæng – også vist sig at kunne udfordre mine egne meninger og tanker på det helt personlige plan. Endda på en måde, der har fået mig til at ’flytte mig selv’ både mentalt og fysisk, i forhold til hvad jeg selv havde kunne have opnået."

Leif Larsen

Prof. bestyrelsesmedlem og tidligere

koncerndirektør Jyske Bank

”Jeg har kendt Lars H. Nielsen igennem 25 år og har undervejs brugt ham som executive coach. Lars har en 30-årig erfaring indenfor området, og empati er en af hans spidskompetencer. Derfor er han både god til at lytte og stille de rigtige spørgsmål samt til at hjælpe med at se forskellige løsninger. Jeg kan absolut anbefale Lars H. Nielsen både som facilitator for strategiprocesser og som executive coach. 

Klaus Skjødt

CEO, Sparekassen Kronjylland

Kåret som Danmarks Bedste Arbejdsplads 2019 og 2020

Vinderkultur_Underside_2.png

Vinderkultur 

OlymPeaks vinderkoncept sikrer overensstemmelse mellem strategiens ambitioner, adfærd og lederskab.

 

Bliv bevidste om, hvordan I præsterer allerbedst, så kulturen harmonerer med forretningens høje ambitioner og strategier.

 

Bliv bevidste om jeres vinderkultur, vaner, processer og toppræstationsmønstre. 

 

Der er forskel på at omgås, når pulsen er lav, og på at toppræstere under højt stress og pres. Forvent, at ’modvinden’ bliver stor, når ambitionerne er høje, og balancen i arbejdslivet udfordres.

 

At kunne toppræstere situationsbestemt er at gøre det rigtige, rigtigt, første gang. At være forberedt på såvel modstand som medgang. 

 

Vinderkultur er at have én fælles forståelse for mindset og adfærd, når toppræstationen bare skal lykkes i første forsøg. 

"Lars has a fantastic ability to merge strategy and culture in a common process. We were able to rapidly raise the bar from a position of ’mediocre’ to ’ambitious’.”

Lars Møller 

Country Manager, Pfizer Denmark

 

”Fordelen ved Lars’ metoder er, at værdier, proces, leadership og strategiske mål kombineres. 
Lars binder mennesket ind i strategiprocessen via et Winning Mindset™.”

Jan Schneider-Tilli 
Projektdirektør København-Ringsted

 

"Lars H. Nielsen har faciliteret de seneste 3 strategiprocesser i Sparekassen Kronjylland. Heraf har ’kultur’ været en vigtig del. Hans store erfaring og høje kompetencer gør, at han altid sikrer, at vi kommer succesfuldt igennem forløbene. I løbet af strategiarbejdet sker der altid det, at vi i ledelsen bliver uenige og frustrerede i løbet af processen. I den fase er Lars god til at bevare roen og holde fast i troen på, at vi er på rette vej. I andre faser, hvor vi synes, at vi hurtigt er kommet frem til en løsning, kan han udfordre os på, om vi nu også er ambitiøse nok.”

Klaus Skjødt

CEO, Sparekassen Kronjylland

(Kåret som Europas Bedste Arbejdsplads

med de mest tilfredse kunder)

 

"En af Lars’ sætninger fra vores samarbejde bruger jeg stadig, fordi den er så enkel og så rigtig. Nemlig: Er det her noget, vi har talt om, eller er det noget, vi har aftalt? 

Anette Kokholm

Radiochef, Danmarks Radio

Vinderkultur
Facilitering
Strategi_underside.png

Facilitering af strategiprocesser, kulturprocesser og teamprocesser  

Hvordan får vi de højeste ambitioner, kulturen og lederskabet til at stemme overens?

 

Strategi handler om at indgå aftaler om forretningens ambitioner, udvikling, kultur og eksekvering. Men hvad har vi ’talt om’, og hvad er ’aftalt’? Når teamets udfordringer drøftes, kommer man langt omkring, men hvad ender med at forpligte?

 

Når du og dit team er samlet, er det med at få det optimale ud af tiden. Lad mig tilrettelægge og facilitere drøftelserne og processen, så I når i mål. 
 

Min erfaring er stor fra bestyrelseslokalet til afdelingsteamet.

 

Når drøftelserne i jeres team eller ledergruppe er intense, og ”bølgerne går højt”, er det min opgave at styre diskussionerne. Sådan så de rigtige beslutninger træffes, og konsekvenserne heraf fremstår tydelige. Muligvis har du behov for selv at være en del af processen uden også at styre den.

 

Jeres udbytte er afklaring, alignment og et stærkt commitment til implementering af de højeste ambitioner.

“Lars er Danmarks bedste strategi-facilitator. 

Jeg har kendt Lars i 25 år og har undervejs også brugt ham som personlig coach. Det gælder specielt i perioder, hvor Lederteamet har arbejdet med en ny strategi. Fordelen ved at bruge Lars er helt klart hans empati og erfaring. Han lytter og stiller de rigtige spørgsmål, og er god til at hjælpe med at se forskellige løsninger. Samtidig er han mand for at teste, om vores geniale ideer nu også er så geniale, som vi selv synes.” 

Klaus Skjødt 
Administrerende direktør, Sparekassen Kronjylland

(Kåret som Europas Bedste Arbejdsplads)

​”Jeg har arbejdet sammen med Lars igennem mere end 20 år. Lars har guidet mig igennem strategiarbejdet, som leder på forskellige niveauer. Sammen med mine ledergrupper har vi skabt ambitiøse fundamenter for vores samarbejde og strategi ved Lars’ professionelle og empatiske rådgivning og facilitering.” 

Birgitte Rav Degenkolv

Hospitalsdirektør, ​Amager Hvidovre Hospital

”Lars H. Nielsens tilgang både inspirerer og udfordrer. For Danfoss’ lederteam bidrog Lars til at skabe det rigtige udgangspunkt for udviklingen og senere gennemførelsen af Danfoss’ succesfulde strategi Core & Clear.”

Niels B. Christiansen 
Koncernchef og CEO, LEGO

(om samarbejdet i Danfoss)

 “First class facilitation of our strategy process.”

 

Lasse Søndergaard Christensen 

Partner, Gorrissen Federspiel

PB260377_WEB.jpg

Strategisk procesrådgivning 

Hvornår og hvordan, hvem skal drøfte hvad, i hvilken rækkefølge og i hvilken kontekst.

Gennem mine godt 30 år som facilitator, teambuilder og coach i erhvervslivet har jeg oparbejdet en stor erfaring og indsigt i strategiske udviklings- og implementerings-processer. 

Hvem har større indsigt om jeres situation og udfordringer end jer selv?  Den indsigt bør anvendes til at til at sikre et solidt ejerskab til strategien, kulturen og til eksekveringen. 

 

Jeg har lang og succesfuld historie med at sammensætte og styre den optimale strategiske proces, således at der bliver skabt et stærkt commitment i hele organisationen til de ambitioner, I sætter, og de indsatser, der skal prioriteres.

 

Strategilægning og etablering af en vinderkultur bør ikke outsources.  Det er bestyrelsens og ledelsens egen opgave.

 

Jeg kan sikre en klar overensstemmelse og harmoni mellem de strategiske forretningsmæssige ambitioner og den vinderkultur, der skal understøtte ambitionerne. 

Jeg kender Lars tilbage fra min tid i ATP, hvor han implementerede vinderkulturen på investeringsområdet. I 2018 stod vi så i Sparinvest foran at skulle fastlægge en ny strategi, og vores første (og bedste, skulle det vise sig) beslutning var at få Lars med på holdet som facilitator. Lars har en helt unik evne til at få sat fokus på de allervigtigste emner og sikre fremdrift i strategiprocessen fra start til slut. Han gør ikke tingene sværere end de er: En god strategi har kunderne i fokus men appellerer til alle interessenter. Den er ambitiøs og svær at forløse, men man kan se en vej igennem, hvis man gør sig umage. Og så skal strategien tale til både hjerne og hjerte: Der skal være noget til regnearkene, men allervigtigst er det, at strategien føles rigtig og udløser stolthed, så hele organisationen går ud i samlet flok med 10000W i øjnene og kæmper sammen for at nå helt i mål. Lars bevarede overblikket i processen – også når det blev svært - og fik os med sikker hånd tilbage på sporet, når vi var på vej ud ad en tangent. Lars sikrede dermed, at vores strategi ikke bare blev (endnu) en støvet PowerPoint-præsentation men derimod en attraktiv ledestjerne for fremtiden. Jeg må sige, at jeg er imponeret over, hvor meget jeg selv lærte af Lars undervejs i forløbet. Og i direktionen i Sparinvest opnåede vi med Lars’ hjælp gennem processen et markant styrket samarbejde og en bedre forståelse af, hvordan vi prioriterer og træffer beslutninger – og ikke mindst hvordan vi har det sjovt, mens vi gør det. Jeg håber virkelig, at jeg får mulighed for at arbejde sammen med Lars igen i fremtiden.

Jørgen Søgaard-Andersen

CEO, Sparinvest

​​

"Havde det ikke været for processen, Lars og jeg satte i gang i Jyske Bank i 1992, havde jeg næppe haft den position, jeg har i dag i 2021.

”Lars’ anbefalinger af selve strategiprocesserne – såvel strategisk som praktisk – gør, at vi kommer meget langt på kort tid. Hele Eksekutivkomiteen ved efterfølgende, hvor vi skal hen, hvorfor og hvordan."

Anders Dam

Ordførende direktør, Jyske Bank

”Lars er manden, der vil gøre en forskel. I forbindelse med Danmarks Lungeforenings nye offensive strategi, Sundere lunger – livet igennem, viste der sig et behov for at etablere et solidt netværk, der kan støtte familier med alvorligt syge børn. Da vi skulle starte det nye netværk med frivillige og professionelle, tilbød Lars sig som facilitator. Der sker noget, når et menneske som Lars, med mange års erfaring indenfor virksomheds coaching og med en vindersjæl, indtager rummet! Lars er typen, der undervejs i planlægningen udfordrer metode og proces. Lars skaber den gode energi til fremdrift og forstår også de overordnede udviklingsaspekter for en moderne NGO.”

Anne Brandt

Adm. direktør, Danmarks Lungeforening (NGO)

 

"Lars’ tilgang både inspirerer og udfordrer. For Danfoss’ lederteam bidrog Lars H. Nielsen til at skabe det rigtige udgangspunkt for udviklingen og senere gennemførelsen af Danfoss’ succesfulde strategi Core & Clear."

Niels B. Christiansen 
Koncernchef og CEO, LEGO

(om samarbejdet i Danfoss)

Strategisk procesrådgivning
bottom of page